ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

  • Αξονική Τομογραφία - Μαγνητική Τομ/φία
  • Πανοραμικές - Ψηφιακή Μαστογραφία
  • Υπερηχοτομογραφίες - Triplex
  • Ψηφιακές ακτινογραφίες - Οστεοπόρωση

 

Βασιλείου Δημ. 12 Χαλκίδα, Τ.Κ. 34100
Δήμος Χαλκιδέων, Νομός Εύβοιας

Τηλ.: 2221029191, 2221084288
Φαξ: 2221022953